Skip to main content

Felhasználási Feltételek

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, AMI A WEBHELY MINDEN LÁTOGATÓJÁRA ALKALMAZANDÓ.

A jelen Webhely használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek legfrissebb verzióját. A személyes adatainak CSL Behring Kft. (székhely: 1123 Budapest, MOM Park, Alkotás út 53. D. ép. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-09-974071) és a CSL Behring vállalatcsoport (a továbbiakban együttesen: CSL Behring) általi esetleges kezeléséről külön, az Adatkezelési Tájékoztatónk (https://privacy.csl.com/) elolvasásával tájékozódhat. A jelen Webhelyen szereplő nyilatkozatok, szabályzatok, felhasználási feltételek vagy egyéb értesítések eltérő rendelkezése hiányában a jelen Felhasználási Feltételek jelentik a teljes megállapodást Ön és a CSL Behring között az Ön Webhely használata tekintetében. Ugyanakkor további feltételek vonatkozhatnak Önre, ha Ön a jelen Webhelyen bizonyos szolgáltatásokat vagy tartalmakat szeretne elérni, vagy ha a jelen Webhelyen olyan linkre kattint, ami Önt más oldalakra irányítja át (és amely oldalak felhasználási feltételeit és adatkezelési tájékoztatóit kérjük tekintse át, figyelemmel arra, hogy azok önállóak és különállóak a CSL Behring Felhasználási Feltételeitől és az Adatkezelési Tájékoztatójától). A CSL Behring fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül is kiegészítse, egyes részeit törölje vagy módosítsa. Erre vonatkozó jogosultságunk tekintetében a jelen Webhely használata az Ön beleegyezését jelenti. A jelen Felhasználási Feltételek alján található annak utolsó frissítésének dátuma.

Webhely-információ
Vezető innovációs gyógyszeripari vállalatként a CSL Behring elkötelezte magát, hogy kulcsszerepet játsszon a ritka és súlyos betegségben szenvedő betegek életminőségének javításában. Ez a Webhely általános áttekintést nyújt a CSL Behring vállalatról, annak világszerte található leányvállalatairól, és a kapcsolódó iparági adatokról. A Webhely használatának elősegítése érdekében személyre szabott információkat nyújtunk Önnek aktuális látogatásának céljától függően, legyen Ön akár beteg, egészségügyi szakember, befektető vagy leendő munkavállaló.
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM ORVOSI TANÁCSADÁS CÉLJÁBÓL KERÜLNEK NYÚJTÁSRA ÉS NEM IS TEKINTHETŐK ORVOSI TANÁCSNAK VAGY A CSL BEHRING ÁLTAL GYÁRTOTT, ILLETVE FORGALMAZOTT TERMÉKEK HELYES ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÁSNAK.

A CSL Behring a jelen Webhelyen található információkat kizárólag általános oktatási és tájékoztatási célból közli. Az információk nem helyettesítik az egészségügyi szakemberek tanácsait, kezelését vagy ajánlásait. Fontos, hogy Ön - az Ön személyére szabott orvosi és egészségügyi szükségleteivel összhangban - betartsa az Ön orvosa és más egészségügyi szakember utasításait. Kérjük, a jelen Webhelyen ismertetett bármely gyógyszerkészítmény alkalmazása előtt kérjen tanácsot orvosától vagy más egészségügyi szakembertől. A CSL Behring nem nyújt orvosi tanácsadást vagy orvosi szolgáltatást.

Alkalmazás
A Webhely látogatóinak tájékoztatására szánt, a Webhelyről készült egyetlen másolati példány nem kereskedelmi célú letöltésén kívül a CSL Behring kifejezett írásos engedélye nélkül tilos bármely tartalom másolása, letöltése vagy más célból történő tárolása, továbbá tilos az ilyen tartalmak terjesztése bármely fél részére, illetve bármely célból. A CSL Behring fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés és akár indoklás nélkül is korlátozza vagy megszüntesse bármely látogató Webhely használatát vagy ahhoz való hozzáférését.

Jótállás vagy szavatosság kizárása
A CSL BEHRING MINDEN TŐLE TELHETŐT MEGTESZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A JELEN WEBHELYET NAPRAKÉSZEN TARTSA. UGYANAKKOR NEM BIZTOSÍT ÖNKÉNT VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT, ÉS SZAVATOSSÁG NYÚJTÁSÁRA JOGSZABÁLY ALAPJÁN SEM KÖTELES A WEBHELYEN SZEREPLŐ TARTALMAK TEKINTETÉBEN, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HASZNÁLATRA VAGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, PONTOSSÁGOT, TELJESSÉGET ÉS BÁRMELY JOGSZAVATOSSÁGOT IS. A JELEN WEBHELYEN LÉVŐ TARTALMAKAT A MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN, MINDENNEMŰ KELLÉKSZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁVAL NYÚJTJUK. A CSL BEHRING A WEBHELY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÍTJA VAGY SZAVATOLJA A PONTOSSÁGOT, TELJESSÉGET, AKTUALITÁST VAGY MEGBÍZHATÓSÁGOT, ILLETVE A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK ZAVARTALANSÁGÁT VAGY HIBA NÉLKÜLI MŰKÖDÉSÉT. A WEBHELY LÁTOGATÓI FELELŐSEK MINDEN INFORMÁCIÓ ELLENŐRZÉSÉÉRT, MIELŐTT AZON INFORMÁCIÓKBAN BÍZVA CSELEKEDNÉNEK, ÉS A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ KOCKÁZATOT ANNAK LÁTOGATÓI VISELIK. A LÁTOGATÓK FELELŐSEK TOVÁBBÁ A SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉÉRT ANNAK BIZTOSÍTÁSÁRA, HOGY BÁRMELY MEGSZERZETT TARTALOM VÍRUSMENTES LEGYEN. EGYES ESETEKBEN A FENT EMLÍTETT EGY VAGY TÖBB KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS OLYAN MÉRTÉKBEN NEM HATÁLYOS, AMENNYIBEN EZEK ALKALMAZÁSÁT VAGY ÉRVÉNYESÜLÉSÉT BIZONYOS ESETEKBEN JOGSZABÁLY KORLÁTOZZA VAGY KIZÁRJA.

Felelősség Korlátozása
A CSL BEHRING KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN KÁROKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ FELELŐSSÉGET, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS FELELŐSSÉGI ALAKZATON ALAPSZIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ KÖZVETLENÜL, KÖZVETETTEN, VÉLETLENÜL, KÖVETKEZMÉNYESEN VAGY SPECIÁLISAN A WEBHELY ÉS ANNAK TARTALMÁNAK ELÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KÖVETKEZETT-E BE, ILLETVE TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A CSL BEHRING TUDOTT-E AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL VAGY SEM. A FELELŐSSÉG EZEN KORLÁTOZÁSA KITERJED TÖBBEK KÖZÖTT ARRA, HA BÁRMELY FÉL BÁRMELY OLYAN TARTALOMRA TÁMASZKODIK, MELYET A JELEN WEBHELY HASZNÁLATA ÚTJÁN KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN MEGSZERZETT, VALAMINT MINDEN OLYAN FELMERÜLŐ KÁROSODÁSRA, AMI VÍRUSOKKAL, A WEBHELLYEL KAPCSOLATOS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KAPCSOLAT MEGSZAKADÁSÁVAL VAGY KÉSÉSEKKEL, HIBÁKKAL, A LÁTOGATÓK IRÁNYÁBA VAGY AZOK IRÁNYÁBÓL VALÓ ADATÁTVITEL KIHAGYÁSÁVAL FÜGG ÖSSZE, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZT LOPÁS, RONGÁLÁS, MULASZTÁS, HÁBORÚ, TERRORIZMUS, EGYÉB ELHÁRÍTHATATLAN ESEMÉNYEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓS HIBA VAGY MÁS, A WEBHELYHEZ VAGY ANNAK TARTALMÁHOZ TÖRTÉNŐ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS OKOZTA. A LÁTOGATÓK A WEBHELYET ÉS ANNAK TARTALMÁT SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLJÁK. EGYES ESETEKBEN A FENT EMLÍTETT EGY VAGY TÖBB KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS OLYAN MÉRTÉKBEN NEM HATÁLYOS, AMENNYIBEN EZEK ALKALMAZÁSÁT VAGY ÉRVÉNYESÜLÉSÉT BIZONYOS ESETEKBEN JOGSZABÁLY KORLÁTOZZA VAGY KIZÁRJA.

Más Webhelyekre Mutató Hivatkozások
Látogatóink kényelme érdekében a CSL Behring más webhelyekre mutató hivatkozásokat biztosít. Ugyanakkor a Webhelyen található bizonyos hivatkozások harmadik felek által üzemeltetett szervereken található forrásokhoz irányítanak, melyek felett a CSL Behring-nek nincs ellenőrzése. A CSL Behring nem felel a harmadik felek által nyújtott tartalomért vagy az ilyen tartalom valamely látogató általi használatának következményeiért; az ilyen webhelyekhez való hozzáférés és azok használata e webhelyek használóinak a saját kockázata. Ezen hivatkozások nem jelentik azt és nem értelmezhetők úgy, hogy a CSL Behring a vonatkozó webhely tartalmát jóváhagyta. A CSL Behring kifejezetten kizár mindennemű felelősséget az ilyen webhelyekhez való hozzáféréssel kapcsolatosan.

Kártérítés és kártalanítás
Azon látogatók, akik megsértik a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését vagy egyébként visszaélésszerűen használják ezt a Webhelyet, kötelesek megtéríteni a CSL Behring (beleértve annak vezető tisztviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottait és engedélyeseit is) teljes kárát, és kötelesek őket mentesíteni mindennemű felelősség alól, ami ezen jogsértés és/vagy visszaélésszerű használat eredményeképpen következik be, vagy azzal egyébként összefügg, többek között a készkiadások, költségek és az ügyvédi díjak tekintetében is.

Szakértői tanács vagy vélemény
Látogatóink számára hasznos forrásként a jelen Webhely tartalmazhat szakértői véleményeket. A Webhelyen a szakértői véleményként megnevezett információk, vagy azok, amelyeket hiperhivatkozásként lehet elérni, ezen szakértők véleményeit mutatják be, amelyek nem feltétlenül azonosak a CSL Behring véleményével. Ezen szakértők nem állnak a CSL Behring alkalmazásában, és semmiféle juttatásban nem részesülnek a CSL Behring részéről a véleményük felhasználásáért kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában. A CSL Behring nem hagyja jóvá ezen véleményeket és nem felel az ilyen tartalmakban szereplő információk vagy vélemények pontosságáért vagy teljességéért. Felhívjuk figyelmét, hogy a szakértői vélemények az adott szakértő személyes nézőpontját tükrözik -- semmiképpen sem tekinthetők a CSL Behring véleményének vagy olyannak, amiért CSL Behring felelősséget vállal.

Ország-specifikus termékinformációk
A CSL Behring tájékoztatást nyújt a globális és helyi gyógyszeripari üzletmenetével kapcsolatban is, ami nem minden látogatónak releváns világszerte. Például bizonyos termékeknél használt védjegyek országonként eltérőek lehetnek. Ezt meghaladóan egyes országokban a szabályozó hatóságok bizonyos termékek vonatkozásában különböző indikációkkal, adagolásban vagy korlátozással engedélyezik a forgalomba hozatalt. Ha a CSL Behring jelen Webhelyen említett termékei, programjai és szolgáltatásai nem érhetőek el az Ön országában, akkor bármely ezekre vonatkozó hivatkozás nem jelenti azt, hogy a CSL Behring e termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat be kívánja vezetni az Ön országában. További információért termékeink Ön országában való elérhetőségével kapcsolatban kérjen tanácsot a helyi CSL Behring kapcsolattartójától vagy az orvosától. A különböző ország-specifikus jogszabályok miatt előfordulhat, hogy nem minden látogatónak nyújthatunk tájékoztatást vényköteles gyógyszereinkről. A CSL Behring az ország-specifikus információkat elsősorban az egészségügyi szakemberekkel szándékozik közölni, és a nyilvánossággal csak ott, ahol ez megengedett.

Közösségek
A Webhelyen található minden kommunikációt lehetővé tévő fórumon belül a CSL Behring elvárja a résztvevőktől a kommunikáció általános normáinak betartását, mint például a mások iránti kölcsönös tiszteletet. A látogatók nem terjeszthetnek, illetve nem tehetnek közzé támadó, sértő, trágár, rágalmazó vagy obszcén tartalmat, vagy olyan tartalmat, ami harmadik fél szellemi tulajdonjogát sérti.

Nem Bizalmas Információk
Ha az Adatkezelési Tájékoztatónk másképp nem rendelkezik, akkor a Webhelyen keresztül történő mindennemű kommunikáció az Ön részéről a CSL Behring irányába nem tekinthető bizalmasnak vagy jogi oltalom alatt állónak. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett körben a CSL Behring szabadon felhasználhat az ilyen kommunikációkból származó mindennemű információt, ideértve az ötleteket, elgondolásokat, know-how-t, technikákat bármilyen célra anélkül, hogy ezért ellentételezést fizetne Önnek, vagy megnevezné a forrást, és egyben Ön visszavonhatatlan, időbeli és területi korlátozás nélküli, nem kizárólagos felhasználást biztosít a CSL Behring részére ezen információk másolására, módosítására, közzétételére, előadására, továbbítására és megjelenítésére bármely médián keresztül jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban. Ön beleegyezik abba, hogy az Ön részéről mindennemű kommunikáció a CSL Behring irányába az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerül közlésre vagy átadásra a CSL Behring részére, ideértve többek között a szükséges hozzájárulások vagy engedélyek megszerzését magánszemélyektől, mielőtt Ön egészségügyi vagy más személyes adatokat ad át részünkre. Erre a Webhelyre Ön nem tölthet fel semmi olyat, ami vírust vagy más olyan szoftvert tartalmaz, amely hátrányosan befolyásolhatja a Webhely működését, vagy más felek számítógépét vagy információs rendszerét.

Szellemi Tulajdon
Vegye figyelembe, hogy a CSL Behring a belső szabályzataival összhangban az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi tulajdonnal kapcsolatos igényeit, beleértve a büntető jogkövetkezmények érvényesítését is. A Webhelyen megjelenített védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek (egységesen a „Védjegyek”) jogosultja a CSL Behring vagy a CSL Behring számára azok használatát a jogosult engedélyezte. A jelen Webhely nem tekinthető úgy, hogy felhasználási engedélyt vagy jogot adna a Védjegyekre vagy azok használatára a CSL Behring, illetve - ha nem a CSL Behring a jogosult - akkor a védjegy jogosultja, külön írásbeli engedély nélkül. Továbbá a Webhely tartalmának bármely módon történő többszörözése, közvetítése, módosítása vagy felhasználása, ami nem személyes, hanem kereskedelmi célokra történik, a CSL Behring előzetes írásos engedélyéhez kötött. A következő szerzői jogi hivatkozásnak meg kell jelennie a Webhely tartalmának minden másolatán vagy annak egy részletén: Szerzői jog © (ÉV) CSL Behring.

Hírek Közzététele
A Webhely sajtóközleményeket, illetve a CSL Behring-gel kapcsolatos egyéb híreket tartalmaz, melyek a CSL Behring álláspontja szerint azok létrehozásának vagy Webhelyen való megjelenése idején pontosak voltak. Mindazonáltal a CSL Behring kizár minden olyan kötelezettséget, ami az ilyen sajtóközlemények és más hírek, és/vagy az azokban lévő információk aktualizálására vonatkozik. A CSL Behring-en kívüli más vállalatokkal kapcsolatos információk semmi esetre sem tekinthetők úgy, mintha azokat a CSL Behring szolgáltatta volna, és azon egyéb vállalatokkal kapcsolatos információk megjelenése sem jelenti a Webhelyen azon információk pontosságának és teljességének CSL Behring általi jóváhagyását.

Látogatók Biztonsági Kötelezettségei
Egyes esetekben a Webhely látogatóinak regisztrálniuk kell vagy jelszót szükséges szerezniük, mielőtt a Webhely bizonyos részeihez vagy bizonyos, a Webhely által kínált szolgáltatásokhoz hozzáférhetnének. Ebben az esetben a látogató felelőssége annak biztosítása, hogy a regisztrációs adatok és a jelszó bizalmassága megmaradjon. A látogató felel ezen jelszó minden felhasználásáért, függetlenül attól, hogy a látogató engedélyezte-e annak használatát vagy sem.

Alkalmazandó Jogszabályok
A jelen Felhasználási Feltételekre és a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos vitákra Pennsylvania Nemzetközösség (Commonwealth of Pennsylvania) jogszabályai irányadóak. Bármely, a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a Webhellyel kapcsolatos vitát a CSL Behring és Ön között kizárólagosan a Pennsylvaniai Nemzetközösség állami és szövetségi bíróságai előtt kell rendezni. Amennyiben azonban Ön az alkalmazandó jog szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek ("fogyasztó") minősül, ez a rendelkezés nem zárja ki azt, hogy Ön a lakóhelye szerinti ország bíróságai előtt kezdeményezzen jogvitát és nem zárja ki azt, hogy az Ön lakóhelye szerinti bíróság előtt kerüljön bírósági eljárás megindítására. A Webhely elérhető az Egyesült Államokból vagy bármely országból a világon. Mivel minden egyes állam vagy ország jogszabályai eltérőek lehetnek, Ön beleegyezik, hogy a Pennsylvaniai Nemzetközösség törvényei és jogszabályai vonatkoznak a Webhely használatával kapcsolatos minden anyagra, tekintet nélkül a kollíziós normákra. A jelen Felhasználási Feltételek mindazonáltal annyiban és olyan mértékben alkalmazandóak, amennyiben jogszabály azok alkalmazását nem zárja ki. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak nem térhetnek el az olyan, jogválasztás hiányában Önre alkalmazandó és irányadó fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezésektől, melyektől a Felek megállapodása útján sem lehet eltérni. Amennyiben a jogválasztás hiányában alkalmazandó, Önre irányadó fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezések és a jelen Felhasználási Feltételek eltérnek, úgy a jogválasztás hiányában alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezések rendelkeznek alkalmazási elsőbbséggel és az ilyen eltérés nem eredményezi a Felhasználási Feltételek egyéb, fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezésekkel nem ellentétes rendelkezéseinek érvénytelenségét.

Utoljára frissítve: 2024. május