Skip to main content

Weboldal Adatkezelési Tájékoztató

Számos más társasághoz hasonlóan, időről időre személyes adatokat gyűjtünk vagy használunk fel. Ebben az adatkezelési tájékoztatóban bemutatjuk: 

 • az Ön személyes adatai gyűjtésének és felhasználásának céljait;
 • az ezen célokból gyűjtött személyes adatok kategóriáit; és
 • azt, hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait.

Fontos kiemelni, hogy ismertetjük a birtokunkban levő személyes adataihoz fűződő jogait, illetőleg azt, hogy hogyan érvényesítheti azokat. 

Ha Ön szeretné, lehetősége van legörgetni és elolvasni a teljes tájékoztatót. Az alábbi fejezetcímekre kattintva az Önt érdeklő részhez ugorhat. 

1. BEVEZETÉS
2. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI
3. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
4. HOGYAN ÉS MIÉRT HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
5. AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA
6. HOGYAN ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁT?
7. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
8. KI FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ?
9. TOVÁBBÍTJUK-E A SZEMÉLYES ADATAIT EURÓPÁN KÍVÜLRE?
10. MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK?
11. DIREKT MARKETING
12. SÜTIK
13. KAPCSOLATFELVÉTEL
14. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSEI

Ha a jelen adatkezelési tájékoztatóban nem kap választ a kérdéseire, forduljon hozzánk az alább megadott elérhetőségeken.

1. BEVEZETÉS

A CSL Behring Kft.-nél (Székhely: 1123 Budapest, MOM Park, Alkotás út 53. D. ép. 4. em.., email: privacy@cslbehring.com, „mi”, „CSL Behring”) elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. A weboldalaink használata során bizonyos személyazonosításra alkalmas információkat gyűjtünk Önről („személyes adatok”).

A CSL Behring az általunk gyűjtött személyes adatok „adatkezelője”. Ez azt jelenti, hogy mi felelünk a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos döntésekért. Azt is jelenti, hogy kötelesek vagyunk válaszolni Önnek a birtokunkban levő személyes adataival kapcsolatos kérdéseire és megkereséseire.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletesen bemutatjuk, hogy miként használjuk fel azokat a személyes adatokat, amelyeket a weboldalunk használata során gyűjtünk. Továbbá tájékoztatjuk az Ön személyes adataival kapcsolatos jogairól.

A weboldalunk használatakor az alábbi kategóriákba sorolható személyes adatokat gyűjthetjük Önről:

 • Elérhetőségi adatok: Ezek azon információk, melyek segítségével fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, így az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe és a közösségi médiafelületeken használt felhasználónevei..
 • Demográfiai adatok: Ezek az Ön hátterére vonatkozó és az Ön pontosabb azonosítását elősegítő információk, mint például az Ön neme, állampolgársága, születési ideje.
 • Fizetési információk, vásárlási- és felhasználói fiókelőzmények: Ha Ön egészségügyi szakember/szolgáltató vagy termékforgalmazó, információkat gyűjtünk a fiókjával és a velünk folytatott üzleti tevékenységekkel kapcsolatban. Ide tartozhatnak többek között a hitel-/betéti kártya adatai, a bankszámlaadatok, számlázási címek és ügyfélszámok, valamint a tőlünk vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó feljegyzések.
 • Az Ön által részünkre megküldött jelentésekben és értesítésekben foglalt személyes adatok: Ha a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban információkat küld be a weboldalunkon keresztül, például feltételezett mellékhatás bejelentő űrlapon keresztül az abban megjelölt bármely személyes adatot gyűjthetjük.
 • Egészségügyi adatok: Ha a termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz fűződően egészségügyi adatokat bocsájt a rendelkezésünkre, az azokban foglalt személyes és különleges adatokat is gyűjtjük.
 • Foglalkoztatással kapcsolatos információk: Ha jelentkezik egy általunk meghirdetett állásajánlatra, információkat gyűjtünk Önről, például a korábbi munkahelyeivel, referenciáival és bármely olyan részlettel kapcsolatban, amelyet Ön a jelentkezési űrlapon vagy a csatolmányokban, például az önéletrajzában megadott.
 • A velünk folytatott beszélgetésekről készült feljegyzések: Amikor felveszi velünk a kapcsolatot a weboldalon feltüntetett kapcsolat felvételi lehetőségek egyikén (e-mailben, telefonon, az online űrlapon vagy a közösségi média, pl. Twitter vagy Facebook útján), megőrizhetjük az ilyenkor Ön által megadott információkat.
 • Hogyan használja a weboldalunkat: Információkat gyűjtünk arról, hogy Ön milyen oldalakat tekint meg és azokon milyen műveleteket végez.
 • Helymeghatározási adatok: Okos telefonja vagy számítógépének IP-címe megmutathatja, hogy a weboldalunk látogatása során Ön hozzávetőlegesen merre tartózkodik (ez rendszerint csak az ország vagy város megjelenítését jelenti).
   

3. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatokat számos különféle forrásból gyűjtünk. Többek között:

 • Közvetlenül Öntől: Ilyen esetre példa, amikor felhasználói fiók létrehozása, termékek vagy szolgáltatások vásárlása, űrlapok kitöltése, termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos jelentések vagy értesítések beküldése, illetve telefonon, e-mailben vagy egyéb közvetlen módon (pl. közösségi médián keresztül) történő felkeresésünk során személyes adatokat ad meg a részünkre.
 • Weboldalunkon keresztül: Információkat gyűjtünk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat.
 • Harmadik személyektől: Harmadik személyektől is gyűjthetünk Önre vonatkozó személyes adatokat. Jellemzően az Ön hitelképességével kapcsolatban (ha úgy véljük, hogy ez a termékek vagy szolgáltatások vásárlásának megkönnyítése érdekében szükséges), referenciaadó személyektől (amikor jelentkezik egy általunk meghirdetett állásajánlatra) vagy egészségügyi szakemberektől/szolgáltatóktól (termékeink Ön általi használatával kapcsolatban).

4. HOGYAN ÉS MIÉRT HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait az alábbi táblázatban ismertetett célokból gyűjtjük és használjuk fel.

Az adatkezelés célja

Az ebből a célból jellemzően kezelt adatok kategóriái

Az Önnel történő kapcsolatfelvétel, illetve kommunikáció céljából az ügyleteinkkel, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban

A fent megnevezett összes személyes adatkategória

Ha Ön egészségügyi szakember/szolgáltató vagy termékeink forgalmazója, személyes adatait felhasználjuk a nálunk létrehozott felhasználói fiókja kezeléséhez, szükség esetén a hitelképesség ellenőrzéséhez, a termékeink és szolgáltatásaink árának/díjának levonásához és a szállítás lebonyolításához.

Elérhetőségi adatok

Fizetési információk, vásárlási és felhasználói fiókelőzmények

A velünk folytatott egyeztetésekről készült feljegyzések

Ha bármilyen kéréssel vagy panasszal fordul hozzánk, személyes adatait felhasználjuk arra, hogy válaszoljunk Önnek

Minden fent megnevezett személyes adat

A felhasználói fiókjával való visszaélés vagy csalás kivizsgálása, illetve kintlévőség kezelése során

Minden fent megnevezett személyes adat

Termékeink és szolgáltatásaink felülvizsgálatához, azok biztonságosságának és teljesítményének értékeléséhez, új termékek, valamint szolgáltatások kifejlesztése céljából

Minden fent megnevezett személyes adat

Klinikai vizsgálatba való beválasztáshoz és abban való részvételhez

Elérhetőségi adatok
Demográfiai információk
Ön által beküldött jelentésekben és értesítésekben foglalt személyes adatok
Egészségügyi adatok
A velünk folytatott beszélgetésekről készült dokumentációk

Online hirdetés céljából

Fizetési információk, vásárlási és felhasználói fiókelőzmények

Miként használja a weboldalunkat

Piackutatás céljából

Elérhetőségi adatok

Demográfiai információk

A lefolytatott piackutatás vonatkozásában releváns egyéb személyes adatok

Közvetlen üzletszerzési tevékenység folytatása céljából.

Elérhetőségi adatok

Demográfiai információk

Vásárlási és felhasználói fiókelőzmények

Miként használja a weboldalunkat

Az Önt érdeklő termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban részünkre megadott bármely személyes adat

Ha Ön részt vesz vérplazma adásban, és ezzel kapcsolatban információkat ad meg a weboldalon keresztül, az Ön személyes adatait felhasználjuk a véradás egyszerűbbé tételéhez.

Elérhetőségi adatok

Egészségügyi adatok

(A személyes adatok ezen célból történő gyűjtéséről és felhasználásáról rendszerint további információkat egy különálló, plazmaadással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóban biztosítunk.)

A feltételezett mellékhatás bejelentésének lehetővé tétele

Elérhetőségi adatok

Egészségügyi adatok

(A személyes adatok e célból történő gyűjtéséről és felhasználásáról további információkat jellemzően egy különálló, feltételezett mellékhatásokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban biztosítunk.)

Munkaerő-toborzáshoz és - foglalkoztatáshoz

Elérhetőségi adatok

Demográfiai információk

Foglalkoztatással kapcsolatos információk

 

Az Ön személyes adatait csak abban az esetben használjuk fel, ha a jogszabályok azt lehetővé teszik. A személyes adatok felhasználásának leggyakrabban előforduló jogalapjai az alábbiak:

 • Hozzájárulás: Ha Ön hozzájárult a személyes adatai gyűjtéséhez és felhasználásához.
 • Szerződés: Ha egy velünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges felhasználnunk az Ön személyes adatait. Például abban az esetben, amikor szerződést kötünk Önnel, mely alapján termékeket biztosítunk Önnek vagy szolgáltatásokat nyújtunk az Ön részére.
 • Jogi kötelezettség: Ha valamely jogszabályi kötelezettségnek való megfelelésünk érdekében szükséges. Például amikor jogszabályon alapuló jelentéstételi kötelezettségünk van a gyógyszerünk feltételezett mellékhatásaival kapcsolatban.

 • Létfontosságú érdekek védelme: Ha az Ön személyes adatai felhasználására az Ön vagy más személy létfontosságú érdekei védelme érdekében van szükség. Például amikor Önt vagy egy másik személyt súlyos egészségügyi kockázat fenyeget.

 • Közérdeken alapuló cél: Ha a személyes adatainak felhasználását közérdek teszi szükségessé.

 • Jogos érdek: Ha az Ön személyes adatait jogos érdekeinkre (vagy valamely harmadik személy jogos érdekeire) alapozva használjuk fel, és az Ön érdekei vagy alapvető jogai nem írják felül ezeket. Ide tartoznak azok az általunk megfelelően mérlegelt és rögzített célok, amelyek a szolgáltatásaink fejlesztését segítik elő, és amelyek álláspontunk szerint ügyfeleink, nem utolsó sorban pedig fogyasztóink számára is előnyt jelentenek. Ide értendők ugyanakkor azon jogos érdekeink is, melyek a termékeink teljesítményének és biztonságosságának értékeléséhez, valamint az iparági és szabályozási követelmények teljesítéséhez fűződnek.

Különleges adatok (például egészségügyi adatok) esetén további jogalapokra van szükség azok gyűjtéshez és felhasználáshoz. A különleges adatok felhasználásának jogalapjai leggyakrabban az alábbiak:

 • Hozzájárulás: Ha Ön kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatai felhasználásához.
 • Létfontosságú érdekek: Ha személyes adatainak felhasználására az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében van szükség, és Ön képtelen a hozzájárulását adni. Például amikor Önt vagy egy másik személyt súlyos egészségügyi kockázat fenyeget.
 • Egészségügyi szolgáltatások nyújtása: Ha az Ön személyes adataira egészségügyi szolgáltatások vagy kezelések nyújtása céljából van szükség.

 • Közérdek: Ha személyes adatainak felhasználása közérdeket szolgál; ilyen például a súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem és a gyógyszerészeti termékeink és kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásaink magas színvonalának a biztosítása.

5. AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA

Bizonyos körülmények között, amikor a személyes adatok felhasználásának jogalapja az Ön hozzájárulása, Önnek jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem teszi jogellenessé a visszavonás előtti adatkezelést.

Hozzájárulása visszavonásával kapcsolatban forduljon hozzánk az alább megadott elérhetőségek valamelyikén.

6. HOGYAN ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁT?

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok véletlen adatvesztéssel vagy az adatok jogosulatlan felhasználásával, hozzáférésével, módosításával vagy nyilvánosságra hozatalával szembeni védelme érdekében. 

Ezt meghaladóan az Ön személyes adataihoz csak azok a munkavállalóink és a szolgáltatók azon munkatársai rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek a munkaköri feladataik teljesítéséhez vagy a részünkre történő szolgáltatásnyújtáshoz feltétlenül szükséges. Az Ön személyes adatait kizárólag a mi utasításaink szerint kezelik, és kötelesek megőrizni azok bizalmasságát.

Olyan eljárásokat vezettünk be, amelyekkel a gyanított adatvédelmi incidensekre megfelelően reagálni tudunk, és a vonatkozó jogi követelményeknek megfelelően értesíteni fogjuk Önt, illetve az illetékes hatóságokat az ilyen incidensekről.

7. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait csupán addig őrizzük meg, amíg azokra az adatfelvétel eredeti céljának eléréséhez szükségünk van, beleértve a ránk vonatkozó jogszabályi vagy jelentéstételi követelmények teljesítését is.

A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározása céljából figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és a személyes adatok érzékenységét, a jogosulatlan felhasználásból vagy nyilvánosságra hozatalból eredő kár lehetséges kockázatait, a személyes adatok kezelésének célját, hogy a célok elérhetőek-e egyéb módon, illetve a vonatkozó jogi követelményeket. 

Bizonyos esetekben anonimizálhatjuk az Ön személyes adatait, hogy azokat a továbbiakban ne lehessen összefüggésbe hozni Önnel. Az ilyen adatokat felhasználhatjuk az Ön további értesítése nélkül. 

8. KI FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

A személyes adatokat az alábbi személyekkel oszthatjuk meg:

 • Munkavállalóink – Személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezhetnek a munkavállalóink, de kizárólag abban az esetben, amikor ez elengedhetetlen munkaköri feladataik teljesítéséhez. 
 • Vállalatok, amelyekkel azonos vállalatcsoportba tartozunk – Az Ön részére történő szolgáltatásnyújtás céljából. 
 • Csomagküldő társaságok – A tőlünk rendelt termékek kiszállítása céljából.
 • Egyéb szolgáltatók és tanácsadók – Például az olyan vállalatok, amelyek IT-rendszereink működéséhez támogatást nyújtanak, segítséget nyújtanak a birtokunkban lévő adatok elemzésében, a pénzforgalmi fizetések feldolgozását végzik, értesítéseket küldenek az ügyfeleinknek, jogi vagy pénzügyi tanácsokkal látnak el bennünket, illetve segítenek abban, hogy a szolgáltatásokat az Ön rendelkezésére bocsáthassuk.
 • Kormányzati vagy szabályozó hatóságok – Ahol a jogszabályok előírják a személyes adatok megosztását vagy megkövetelik, hogy együttműködjünk az általuk folytatott eljárásaikban, ideértve többek között az illetékes adatvédelmi és egészségügyi hatóságokat. Az ilyen felek saját céljaikból kezelik a személyes adatokat, és a birtokukban lévő személyes adatok kezelésére saját adatkezelési tájékoztatójuk vonatkozik.

Az Ön személyes adatait nem tesszük hozzáférhetővé másnak, kivéve a fent említett eseteket, vagy amennyiben az jogszabályon alapuló kötelezettségünk, illetve amikor az adatok továbbítása vizsgálatban való együttműködéshez vagy bűncselekmények megelőzéséhez szükséges. Statisztikai és elemzési célú adatokat más harmadik felek számára is átadhatunk, ilyen esetben azonban közlés előtt aggregálni fogjuk a személyes adatokat, hogy azok alapján az érintett ne legyen azonosítható. 

9. TOVÁBBÍTJUK-E A SZEMÉLYES ADATAIT EURÓPÁN KÍVÜLRE?

A jelen tájékoztatóban megadott célokból történő adatkezelésekhez személyes adatait továbbíthatjuk az EU-n és az EGT-n („Európa”) kívüli harmadik személyeknek és vállalatcsoporton belüli más vállalatoknak.

Az Ön személyes adatai védelme érdekében kizárólag abban az esetben továbbítjuk adatait Európán kívüli országokba, ha azt az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, „GDPR”) előírásaival összhangban tesszük. Ehhez teljesülnie kell az alábbi feltételek egyikének:

 • az Európai Bizottság megállapította, hogy az adott ország megfelelő szintű védelmet biztosít a személyes adatai számára (a GDPR 45. cikkével összhangban);
 • az adattovábbítás címzettjét jogilag kötelező érvényű és kikényszeríthető kötelezettségvállalás terheli a személyes adatok védelmére vonatkozóan (a GDPR 46. cikkével összhangban);
 • az adattovábbítás kötelező erejű vállalati szabályok alapján történik (a GDPR 47. cikkével összhangban); vagy
 • az adattovábbítás a GDPR EU területén kívülre különös helyzetekben biztosított eltérés alapján történik (a GDPR 49. cikkével összhangban).

10. MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK?

Bizonyos esetekben Önnek jogában áll:

 • Hozzáférést kérni saját személyes adataihoz (közismert nevén az „érintett hozzáférési kérelme”). Ekkor másolatot kap a birtokunkban lévő személyes adatairól, és ellenőrizheti, hogy azokat jogszerűen kezeljük.
 • Személyes adatainak a helyesbítését kérni, amelyeket Önről tárolunk. Ez azt jelenti, hogy kérheti az Önről kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatok helyesbítését.
 • A személyes adatai törlését kérni. Ez azt jelenti, hogy kérheti a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, ha azok további kezelését semmi nem teszi indokolttá. Abban az esetben is jogában áll kérni a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amikor él az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való jogával (lásd alább).
 • A személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kérheti az Önre vonatkozó személyes adatai kezelésének felfüggesztését, például amikor a kezelés korlátozását a személyes adatok pontosságának tisztázása idejére kéri.
 • A részünkre megadott személyes adatok továbbítását kérni Ön vagy egy másik fél felé.
 • Kérni, hogy Önre vonatkozóan ne alkalmazzunk automatikus döntéshozatalt. Automatikus döntéshozatalt és profilalkotást kizárólag online műveleteinkhez használunk, és csakis bizonyos korlátozott körülmények esetében.
 • Tiltakozáshoz való jog:
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább ne kezeljük az Ön személyes adatait. Önt továbbá megilleti a tiltakozáshoz való jog címzett reklámüzenetek fogadásával szemben is. Amennyiben Önt a tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja e jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

Jogainak érvényesítéséhez látogasson el a "CSL érintetti weboldalára" az alábbi hivatkozásra kattintva: https://privacyinfo.csl.com/

Máskülönben a jelen nyilatkozat végén megadott elérhetőségeket is használhatja a megkeresésünkre. A célunk mindenkor az, hogy segítséget nyújtsunk Önnek jogai érvényesítéséhez, de bizonyos esetekben jogszerűen kerülhet sor kérése elutasítására.

Minden kérelmet azonnal kivizsgálunk, és legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk rá. Ezt a határidőt akár további kettő hónappal is meghosszabbíthatjuk, ha az a megfelelő válaszadáshoz elengedhetetlen (például ha az Ön kérésének teljesítése nehézségekbe ütközik és emiatt több időre van szükségünk), a késedelem okairól azonban minden esetben tájékoztatjuk Önt.

Ha úgy döntünk, kérését nem teljesítjük, azt minden esetben meg fogjuk indokolni Ön felé.

Ha nem ért egyet az érintetti kérelmével kapcsolatban hozott bármely döntésünkkel, vagy ha úgy véli, hogy megsértjük az európai adatvédelmi jogszabályokat, panaszát benyújthatja az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postai cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Ha Ön egészségügyi szakember vagy szolgáltató, és a személyes adatok gyűjtésének alkalmával megadott reklám preferenciáitól függően, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatás céljából postai úton, telefonon vagy elektronikus úton felvehetjük Önnel a kapcsolatot. Ön leiratkozhat a reklámküldeményben biztosított lehetőségek útján, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen nyilatkozat végén megadott elérhetőségeken.

12. SÜTIK

Webhelyünk használatakor sütikkel is gyűjthetünk információkat az Ön weboldal használatáról.

A süti egy kis méretű szövegfájl, amely a benne tárolt kis mennyiségű információt a böngészőn keresztül továbbítja az eszköznek, amelyről Ön a weboldalt megnyitja, hogy a weboldal megjegyezze és a későbbiekben felismerje az Ön által használt eszközt. A sütiket és más hasonló technológiákat, például a webjelzőket vagy webes tárolókat a weboldalon folytatott műveletekkel, böngészőjével és eszközével kapcsolatos információk gyűjtésére használjuk. Ezen adatok segítségével felépíthetjük a weboldalunkat használók profiljait. Az adatok egy részét aggregáljuk, vagy azokból statisztikai adatokat készítünk, ami azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni Önt egyénileg azonosítani. Ha weboldalunkat felhasználói fiókjába bejelentkezve használja, bizonyos információkat összekapcsolhatunk ezzel a felhasználói fiókkal.

A CSL Behring a jelen webhelyen az alábbiakban részletezett különböző típusú sütiket használja.

Szükséges, funkcionális sütik - azon sütik, amelyek a webhely működéséhez feltétlenül szükségesek; ezek nélkül a webhely nem működik helyesen. A funkcionális sütik segítik, hogy az Ön preferenciáira emlékezzen a webhely.

Süti neve

Lejárat

Süti célja

Cookie Privacy Banner

12 hónap

Megjegyzi, hogy az oldal látogatója elutasította-e sütikre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatásra vonatkozó felugró üznetsávot.

DisableNonEssentialCookies

10 év

A süti funkciója, hogy megjegyezze az Ön preferenciáját a webhely működéséhez nem nélkülözhetetlen sütik beállításával kapcsolatban.

__requestverificationtoken

A munkamenet végéig

Rendszer által használt hamisított tartalom elleni védelmet biztosító süti. A süti funkciója, hogy megakadályozza, jogosulatlan tartalom közzétételét a webhelyen és védelmet nyújtson "cross-site request forgery" típusú támadásokkal szemben.

G_ENABLED_IDPS

Nem jár le

A Google segédalkalmazások (pl. a térképek) támogatásához szükséges süti.

NSC_mcwt_xxx.dtmcfisjoh.ef
ASP.NET_SessionId

A munkamenet végéig

A rendszer által használt süti, amely fenntartja a webhelyhez történő kapcsolódást az Ön böngészési munkamenete során.

 

Analitikai és marketing sütik - a böngésző viselkedésének nyomon követésére használt sütik, amelyek elősegítik az általunk nyújtott szolgáltatásaink fejlesztését, valamint az Ön webhely használati szokásainak marketing célú kategorizálását és testre szabott reklámok megjelenítését.

Süti neve

Lejárat

Süti célja

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

10 év

Nyomon követi az Ön webhelyhasználatát. Olyan, a webhely rendeltetésszerű működéséhez nem nélkülözhetetlen süti, amely a böngészési munkamenet nyomon követésére szolgál azon látogatók esetében, akik nem jelentkeznek be a webhelyre, és ezért azonosítatlanok.

_gid

2 nap

Webhely-statisztikákat gyűjt a Google Analytics felhasználásával. A Google Analytics-hez kapcsolódó sütik információkat gyűjtenek a webhely látogatások számáról, a megtekintett oldalakról, az oldalakon töltött időről valamint egyéb statisztikai adatokat gyűjtenek.

 

A Google Analytics-hez kapcsolódó sütiket a Google a felhasználók marketing célból történő szelektálására és hirdetési célokra használhatja.

 

A Google Analytics-hez kapcsolódó sütik nem minősülnek a webhely működéséhez nélkülözhetetlen sütinek.

_ga

2 év

Webhely-statisztikákat gyűjt a Google Analytics felhasználásával.

 

Nem minősül a webhely működéséhez nélkülözhetetlen sütinek.

NID

6 hónap

Webhely-statisztikákat gyűjt a Google Analytics felhasználásával.

 

Nem minősül a webhely működéséhez nélkülözhetetlen sütinek.

 

Ha szeretné, eltávolíthatja vagy elutasíthatja a böngésző sütijeit a böngésző vagy az Ön által használt eszköz beállításaiban. A sütik elutasítása vagy eltávolítása azonban befolyásolhatja a szolgáltatásaink rendelkezésre állását és működését.

A sütikkel kapcsolatos böngészői beállításokkal kapcsolatban további információkat itt talál: www.allaboutcookies.org.

Böngészője beállításainak megváltoztatásával korlátozni vagy zárolni tudja a sütiket. Böngészőjén keresztül a korábban tárolt sütiket is törölni lehet. További információkat böngészőjének támogatási oldalain találhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webhelyünk bizonyos területei és funkciói a sütik törlése vagy elutasítása esetén nem lesz működőképes.

13. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy érvényesíteni szeretné valamely jogát, vegye fel a kapcsolatot velünk vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen: privacy@cslbehring.com

Vagy a "CSL érintetti portálon" keresztül: https://privacyinfo.csl.com/

14. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSEI

A jelen adatkezelési tájékoztatót időről időre frissíthetjük, hogy tükrözze az adatkezeléseinkben bekövetkezett változásokat (pl. ha személyes adatok új felhasználását jelentő új rendszereket vagy folyamatokat vezetünk be) vagy a jelen tájékoztatóban lévő információk pontosítása miatt. A módosításokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban végezzük.

Javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze, frissült-e az adatkezelési tájékoztató, de a nyilatkozat módosítása vagy a személyes adatait érintő változások esetén közvetlenül is értesítjük Önt, ha ezt jogszabály előírja.


UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2019. FEBRUÁR