Hungary

WEBHELY ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Akárcsak sok más vállalat, időről időre személyes adatokat gyűjtünk vagy használunk fel. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk:

 • a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának céljairól;
 • az ezen célokból begyűjtésre kerülő személyes adatok kategóriáiról; és
 • a személyes adatok begyűjtésének módjáról.

Ezenfelül ismertetjük az általunk tárolt személyes adataihoz fűződő jogait, és elmondjuk, miként érvényesítheti azokat.

Ha szeretné, lehetősége van legörgetni és elolvasni a teljes irányelvet. Ha nem, akkor az alábbi fejezetcímekre kattintva az Önt érdeklő részhez ugorhat.

 1. BEVEZETÉS
 2. BEGYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI
 3. A SZEMÉLYES ADATOK BEGYŰJTÉSÉNEK MÓDJA
 4. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA ÉS OKA
 5. AZ ÖN BELEEGYEZÉSE
 6. AZ ADATOK VÉDELMÉNEK MÓDJA
 7. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?
 8. KI FÉRHET HOZZÁ SZEMÉLYES ADATAIHOZ?
 9. TOVÁBBÍTJUK-E SZEMÉLYES ADATAIT EURÓPÁN KÍVÜLRE?
 10. MILYEN JOGAI VANNAK?
 11. DIREKT MARKETING
 12. SÜTIK
 13. KAPCSOLATFELVÉTEL
 14. JELEN NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem kap választ a kérdéseire, forduljon hozzánk az alább megadott elérhetőségeken.

1. BEVEZETÉS

Mi itt a CSL Behring Kft.-nél („mi”, a „CSL Behring”) elkötelezettek vagyunk adatainak védelme mellett. A webhelyeink használata során bizonyos személyazonosításra alkalmas információkat gyűjtünk Önről („személyes adatok”).

A CSL Behring az általunk gyűjtött személyes adatok „adatkezelője”. Ez azt jelenti, hogy mi felelünk a személyes adatok begyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos döntéshozatalokért. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy felelősségünk válaszolni az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos kérdéseire és megkereséseire.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban részletesen bemutatjuk, hogy miként használjuk fel azokat a személyes adatokat, amelyeket a webhelyünk használata során gyűjtünk be. Továbbá tájékoztatjuk a személyes adataihoz fűződő jogairól.

2. BEGYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A webhelyünk használatakor a következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük be Öntől:

 • Elérhetőségi adatok: Ezen információk segítségével tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot. Ilyen a neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe és a közösségi médiafelületeken használt felhasználónevei.

 • Demográfiai információk: Ezek a hátterére vonatkozó és az Ön pontosabb azonosítását elősegítő információk, mint például neme, állampolgársága, születési ideje.

 • Fizetési információk, vásárlási- és fiókelőzmények: Ha Ön egészségügyi szakember/szolgáltató vagy termékforgalmazó, információkat gyűjtünk a fiókjával és a velünk folytatott üzleti tevékenységekkel kapcsolatban. Ide tartozhatnak többek között a hitel-/betéti kártya adatai, a bankszámlaadatok, számlázási címek és ügyfélszámok, valamint a tőlünk vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások.

 • Az Ön által részünkre beküldött jelentésekben és értesítésekben foglalt személyes adatok: Ha a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban információkat küld be a webhelyünkön keresztül, például egy gyanított nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos jelentés révén, begyűjtjük a jelentésben foglalt személyes adatokat.

 • Egészségügyi adatok: Ha a termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz fűződően egészségügyi adatokat bocsát a rendelkezésünkre, begyűjtjük az azokban foglalt személyes és érzékeny személyes adatokat.

 • Foglalkoztatással kapcsolatos információk: Ha jelentkezik egy általunk meghirdetett állásra, információkat gyűjtünk Önről, például a munkahelyi előzményeivel, referenciáival és bármely olyan részlettel kapcsolatban, amelyet a jelentkezési űrlapba vagy a csatolmányokba, például az önéletrajzába belefoglalhat.

 • A velünk folytatott beszélgetésekről készült dokumentációk: Amikor felveszi velünk a kapcsolatot a webhelyen feltüntetett módok egyikén (e-mailben, telefonon, az online űrlapon vagy a közösségi médián, pl. Twitteren vagy Facebookon keresztül), dokumentálhatjuk az ilyenkor megadott információkat.

 • Webhelyünk használatának módja: Információkat gyűjtünk arról, hogy Ön milyen oldalakat tekint meg és azokon milyen műveleteket végez.

 • Helyadatok: Okostelefonja vagy számítógépének IP-címe megmutathatja, hogy a webhelyünk látogatása során körülbelül hol tartózkodik (ez általában csak az ország vagy város megjelenítését jelenti).

3. A SZEMÉLYES ADATOK BEGYŰJTÉSÉNEK MÓDJA

Személyes adatokat számos különféle forrásból gyűjtünk. Többek között:

 • Közvetlenül Öntől: Ilyen esetre példa, amikor fiók létrehozása, termékek vagy szolgáltatások vásárlása, űrlapok kitöltése, termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos jelentések vagy értesítések beküldése, illetve telefonon, e-mailben vagy egyéb közvetlen módon (pl. közösségi médián keresztül) történő felkeresésünk során személyes adatokat ad meg.
 • Webhelyünktől: Információkat gyűjtünk a webhelyünk használatával kapcsolatos megfigyeléseinkről.
 • Külső felektől: Külső felektől is gyűjhetünk Önre vonatkozó személyes adatokat. Többek között hitelinformációs ügynökségektől (ha szerintünk ez a termékek vagy szolgáltatások vásárlásának megkönnyítése érdekében szükséges), referenciáktól (amikor jelentkezik egy általunk meghirdetett állásra) vagy egészségügyi szakemberektől/szolgáltatótóktól (termékeink Ön általi használatával kapcsolatban).

4. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA ÉS OKA

Személyes adatait az alábbi táblázatban ismertetett célokból gyűjtjük be és használjuk fel.

Feldolgozás célja Az ebből a célból általában feldolgozásra kerülő adattípusok
Felkeressük Önt, illetve kommunikálni tudjunk Önnel ügyleteinkkel, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatba Minden fent megnevezett személyes adat
Ha Ön egészségügyi szakember/szolgáltató vagy termékeink forgalmazója, személyes adatait felhasználjuk a nálunk létrehozott fiókja kezeléséhez, szükség esetén a hitelképesség ellenőrzéséhez, a termékeink és szolgáltatásaink árának/díjának levonásához és a szállítás lebonyolításához. Elérhetőségi adatok
Fizetési információk, vásárlási és fiókelőzmények
A velünk folytatott beszélgetésekről készült dokumentációk
Ha kéréssel vagy panasszal fordul hozzánk, személyes adatait felhasználjuk arra, hogy válaszoljunk Önnek Minden fent megnevezett személyes adat
A fiókjával való visszaélés vagy csalás kivizsgálása, illetve adósságbehajtás során Minden fent megnevezett személyes adat
Termékeink és szolgáltatásaink felülvizsgálatához, azok biztonságosságának és teljesítményének értékeléséhez, új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez Minden fent megnevezett személyes adat
Klinikai vizsgálatba való beválasztáshoz és abban való részvételhez Elérhetőségi adatok
Demográfiai információk
Ön által beküldött jelentésekben és értesítésekben foglalt személyes adatok
Egészségügyi adatok
A velünk folytatott beszélgetésekről készült dokumentációk
Online hirdetésekhez Fizetési információk, vásárlási és fiókelőzmények
Hogyan használja webhelyünket
Piackutatás lefolytatásához Elérhetőségi adatok
Demográfiai információk
A lefolytatott piackutatás vonatkozásában releváns egyéb személyes adatok
Direkt marketing alkalmazásához Elérhetőségi adatok
Demográfiai információk
Vásárlási és fiókelőzmények
Hogyan használja webhelyünket
Az Önt érdeklő termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban megadott bármely személyes adat
Ha részt vesz vérplazma adásban, és ezzel kapcsolatban információkat ad meg a webhelyen keresztül, személyes adatait felhasználjuk a véradás egyszerűbbé tételéhez. Elérhetőségi adatok
Egészségügyi adatok
(A személyes adatok ezen célból történő begyűjtéséről és felhasználásáról általában további információkat egy specifikus, Véradással kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatban biztosítunk.)
A gyanított nemkívánatos események bejelentésének lehetővé tétele Elérhetőségi adatok
Egészségügyi adatok
(A személyes adatok ezen célból történő begyűjtéséről és felhasználásáról általában további információkat egy specifikus, Gyanított nemkívánatos eseményekre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban biztosítunk.)
Munkaerő-toborzáshoz és -felvételhez Elérhetőségi adatok
Demográfiai információk
Foglalkoztatással kapcsolatos információk

Személyes adatait csak abban az esetben használjuk fel, ha azt a jogszabályok megengedik. A személyes adatok felhasználásának jogalapjai leggyakrabban a következők:

 • Beleegyezés: Ha Ön beleegyezik a személyes adatainak gyűjtésébe és felhasználásába.
 • Szerződés: Ha egy közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez fel kell használnunk személyes adatait. Például abban az esetben, amikor szerződést kötünk Önnel, mely alapján termékeket biztosítunk Önnek vagy szolgáltatásokat teljesítünk az Ön részére.
 • Jogi kötelezettség: Ha valamely jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges. Például amikor jogilag kötelesek vagyunk jelenteni a gyógyszerészeti termékeinkhez fűződő gyanított nemkívánatos eseményeket.
 • Alapvető érdekek: Ha személyes adatainak felhasználására az Ön vagy más személy alapvető érdekeinek védelme érdekében van szükség. Például amikor Önt vagy egy másik személyt súlyos egészségügyi kockázat fenyeget.
 • Közérdek: Ha a személyes adatainak felhasználását közérdek teszi szükségessé.
 • Jogos érdek: Ha személyes adatait saját jogos érdekeinkre (vagy valamely külső fél jogos érdekeire) alapozva használjuk fel, és az Ön érdekei vagy alapvető jogai nem bírálják felül ezeket. Ide tartoznak azok a megfontolt és specifikus célok, amelyek a szolgáltatásaink fejlesztését segítik elő, és amelyek szerintünk ügyfeleink, nem utolsó sorban pedig fogyasztóink számára is előnyt jelentenek. Ide értendők ugyanakkor azon jogos érdekeink is, melyek a termékeink teljesítményének és biztonságosságának értékeléséhez, valamint az iparági és szabályozási követelmények teljesítéséhez fűződnek.

Az érzékeny személyes adatok (például egészségügyi adatok) esetén további jogalapokra van szükség a gyűjtéshez és felhasználáshoz. Az érzékeny személyes adatok felhasználásának jogalapjai leggyakrabban a következők:

 • Beleegyezés: Ha Ön kifejezetten beleegyezett személyes adatainak felhasználásába.
 • Alapvető érdekek: Ha személyes adatainak felhasználására az Ön vagy más személy alapvető érdekeinek védelme érdekében van szükség, és Ön képtelen a beleegyezését adni. Például amikor Önt vagy egy másik személyt súlyos egészségügyi kockázat fenyeget.
 • Egészségügyi szolgáltatások biztosítása: Ha személyes adataira egészségügyi szolgáltatások vagy kezelések biztosításához van szükség.
 • Közérdek: Ha személyes adatainak felhasználása közérdeket szolgál; ilyen például a súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem és a gyógyszerészeti termékeink és kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásaink magas színvonalának a biztosítása.

5. AZ ÖN BELEEGYEZÉSE

Bizonyos körülmények között, amikor a személyes adatok felhasználásának jogalapja az Ön beleegyezése, Önnek jogában áll bármikor visszavonni a beleegyezést. A beleegyezés visszavonása nem teszi törvénytelenné a visszavonás előtti adatfeldolgozást.

Beleegyezésének visszavonásához forduljon hozzánk az alább megadott elérhetőségek valamelyikén.

6. AZ ADATOK VÉDELMÉNEK MÓDJA

Adekvát biztonsági intézkedéseket vezettünk be a személyes adatok véletlenszerű elvesztésével vagy jogosulatlan felhasználásával, hozzáférésével, módosításával vagy felfedésével szembeni védelme érdekében.

Ezenfelül a személyes adataihoz csak azok a dolgozók és a szolgáltatók azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feltétlenül ismerniük kell az adatokat munkaköri feladataik teljesítéséhez vagy a részünkre történő szolgáltatásnyújtáshoz. Személyes adatait kizárólag a mi utasításaink szerint dolgozzák fel, és kötelességük megőrizni azok bizalmas jellegét.

Speciális eljárásokat vezettünk be annak érdekében, hogy a gyanított adatbiztonsági szabálysértésekre megfelelően reagálhassunk. A releváns jogi követelményeknek megfelelően értesíteni fogjuk Önt és az illetékes hatóságokat az ilyen szabálysértésekről.

7. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait mindössze addig őrizzük meg, amíg azokra a begyűjtés eredeti céljának eléréséhez szükségünk van, beleértve a ránk vonatkozó jogi vagy jelentéstételi követelmények teljesítését is.

A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a jogosulatlan felhasználás vagy felfedés potenciális kockázatait vagy az általa okozott esetleges kárt, a személyes adatok feldolgozásának célját, hogy a célok elérhetőek-e egyéb módon, illetve a vonatkozó jogi követelményeket.

Bizonyos esetekben névteleníthetjük személyes adatait, hogy azokat ne lehessen összefüggésbe hozni Önnel. Az ilyen adatokat felhasználhatjuk az Ön további értesítése nélkül.

8. KI FÉRHET HOZZÁ SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

A személyes adatokat a következőkkel oszthatjuk meg:

 • Dolgozóink – Személyes adataihoz hozzáférhetnek a dolgozóink, de csakis abban az esetben, amikor ez elengedhetetlen munkaköri feladataik teljesítéséhez.
 • Vállalatok, amelyekkel egyazon vállalatcsoporthoz tartozunk – Önnek történő szolgáltatásnyújtás céljából.
 • Szállítási vállalatok – A tőlünk rendelt termékek kiszállítása céljából.
 • Hitelinformációs ügynökségek – Azért, hogy ellenőrizni tudjuk személyazonosságát, továbbá átadhassuk a részükre az elmulasztott vagy késői kifizetésekkel, illetve más olyan tevékenységekkel kapcsolatos információkat, amelyek befolyásolhatják az Ön hitelminősítését.
 • Egyéb szolgáltatók és tanácsadók – Például az olyan vállalatok, amelyek IT-rendszereinket támogatják, segítenek a birtokunkban lévő adatok elemzésében, a kifizetések feldolgozását végzik, értesítéseket küldenek az ügyfeleinknek, jogi vagy pénzügyi tanácsokkal látnak el bennünket, illetve segítenek abban, hogy a szolgáltatásokat az Ön rendelkezésére bocsáthassuk.
 • A kormány vagy más hatóságok – Ahol a jogszabályok előírják a megosztást vagy megkövetelik, hogy együttműködjünk az általuk folytatott vizsgálatokban vagy kezdeményezéseikben, ideértve többek között az illetékes adatvédelmi és egészségügyi hatóságokat. Az ilyen felek saját céljaikra használják fel a személyes adatokat, és a birtokukban lévő személyes adatok felhasználására saját adatvédelmi nyilatkozatuk vonatkozik.

Személyes adatait nem fedjük fel, kivéve a fent említett eseteket, vagy amennyiben az jogi kötelezettségünk, illetve amikor az adatmegosztás vizsgálatban való együttműködéshez és bűncselekmények megelőzéséhez szükséges. Statisztikai és elemzési adatokat más külső felek számára is biztosíthatunk, ilyen esetben azonban a felfedés előtt gondoskodunk arról, hogy az adatok összevontak legyenek, és azok alapján senki ne legyen azonosítható.

9.TOVÁBBÍTJUK-E SZEMÉLYES ADATAIT EURÓPÁN KÍVÜLRE?

A jelen nyilatkozatban megadott célokból történő adatfeldolgozáshoz személyes adatait továbbíthatjuk olyan külső feleknek és vállalatcsoporton belüli más vállalatoknak, akik/amelyek az EU-n és az EGT-n kívül tartózkodnak/működnek („Európa”).

A személyes adatainak védelme érdekében kizárólag abban az esetben továbbítjuk adatait Európán kívüli országokba, ha azt az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, „GDPR”) szerint tesszük. Ehhez teljesülnie kell az alábbi feltételek egyikének:

 • az Európai Bizottság megítélése szerint az adott ország megfelelő szintű védelmet biztosít a személyes adatai számára (a GDPR 45. cikkével összhangban);
 • a fogadó felet jogilag kötelező érvényű és érvényesíthető kötelezettség terheli a személyes adatok védelmére vonatkozóan (a GDPR 46. cikkével összhangban);
 • a továbbítás kötelező vállalati szabályok szerint történik (a GDPR 47. cikkével összhangban); vagy
 • a továbbítás a GDPR EU-n kívüli adattovábbításra vonatkozó korlátozásai alól felmentés alapján történik (a GDPR 49. cikkével összhangban).

10. MILYEN JOGAI VANNAK?

Bizonyos esetekben Önnek jogában áll:

 • Hozzáférést igényelni saját személyes adataihoz (közismert nevén „adatalany hozzáférési kérelme”). Ekkor kap egy másolatát a birtokunkban lévő személyes adatairól, és ellenőrizheti, hogy azokat jogszerűen dolgozzuk-e fel.
 • Kérni azon személyes adatai kijavítását, amelyeket Önről tárolunk. Ez azt jelenti, hogy kérheti a hiányos vagy pontatlan személyes adatok kijavítását.
 • Kérni a személyes adatai törlését. Ez azt jelenti, hogy kérheti a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, ha azok további feldolgozását semmi nem teszi indokolttá. Abban az esetben is jogában áll kérni a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amikor él a feldolgozással szembeni ellenvetés kifejezéséhez való jogával (lásd alább).
 • Ellenvetését kifejezni a személyes adatainak feldolgozásával szemben, ha a feldolgozás jogalapja vállalatunk (vagy külső fél) jogos érdeke, és ha az Ön helyzetében fennáll egy olyan tényező, amelynek alapján tiltakozik a feldolgozás ellen. Ugyanakkor ellenvetését fejezheti ki a direkt marketing alkalmazásával szemben is.
 • Kérni a személyes adatok feldolgozásának korlátozását. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának felfüggesztését, például amikor a feldolgozás korlátozását a személyes adatok pontosságának tisztázása idejére kéri.
 • Kérni a részünkre megadott személyes adatok továbbítását Ön vagy egy másik fél felé.
 • Kérni, hogy Önre vonatkozóan ne alkalmazzunk automatikus döntéshozatalt. Automatikus döntéshozatalt és profilalkotást kizárólag online műveleteinkhez használunk, és csakis korlátozott esetekben.

Jogainak érvényesítéséhez látogasson el a CSL jogi portálra az alábbi hivatkozásra kattintva: https://privacyinfo.csl.com/

Esetlegesen a jelen nyilatkozat végén megadott elérhetőségeket is használhatja megkeresésünkre. A célunk mindenkor az, hogy segítséget nyújtsunk Önnek jogai érvényesítéséhez, de bizonyos esetekben törvényes indokunk van kérése elutasítására.

Minden kérelmet azonnal kivizsgálunk, és legfeljebb 1 hónapon belül válaszolunk rá. Ezt a határidőt akár 2 hónapra is meghosszabbíthatjuk, ha ez a megfelelő válaszadáshoz elengedhetetlen (például ha kérése bonyolult, és több időre van szükségünk), a késedelem okairól azonban minden esetben tájékoztatjuk.

Ha úgy döntünk, kérését nem teljesítjük, azt minden esetben megindokoljuk.
Ha nem ért egyet a jogérvényesítési kérelmekkel kapcsolatban hozott bármely döntésünkkel, vagy ha úgy véli, hogy megsértjük az európai adatvédelmi jogszabályokat, panaszát benyújthatja egy európai adatvédelmi hatóságnál.

11. DIREKT MARKETING

Ha Ön egészségügyi szakember vagy szolgáltató, a személyes adatok begyűjtésének alkalmával megadott marketing beállításoktól függően felvehetjük Önnel a kapcsolatot (levélben, telefonon vagy elektronikusan) termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatás céljából. A marketing kommunikációk letiltásához használja az azok keretében biztosított opciókat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen nyilatkozat végén megadott elérhetőségek révén.

12. SÜTIK

Webhelyünk használatakor sütikkel is gyűjthetünk információkat a webhely használatáról

A süti egy kis méretű szövegfájl, amely a benne tárolt kis mennyiségű információt a böngészőn keresztül továbbítja az eszköznek, amelyről Ön a webhelyet megnyitja, hogy a webhely megjegyezze és a későbbiekben felismerje eszközét.

A sütiket és más hasonló technológiákat, például a webjelzőket a webhelyen folytatott műveletekkel, böngészőjével és eszközével kapcsolatos információk gyűjtésére használjuk. Ezen adatok segítségével felépíthetjük a webhelyünket használók profilját. Az adatok egy részét összevonjuk vagy azokból statisztikai adatokat készítünk, ez pedig azt jelenti, hogy senki nem fogja tudni Önt egyénileg azonosítani. Ha webhelyünket egy fiókba bejelentkezve használja, bizonyos információkat összekapcsolhatunk a fiókkal.

Ha szeretné, eltávolíthatja vagy elutasíthatja a böngésző sütijeit a böngésző vagy az eszköz beállításaiban. A sütik elutasítása vagy eltávolítása azonban befolyásolhatja szolgáltatásaink rendelkezésre állását és működését.

A sütikkel kapcsolatos böngészői beállításokkal kapcsolatban további információkat itt talál: www.allaboutcookies.org.

13. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy érvényesítené szeretné valamely jogát, vegye fel a kapcsolatot velünk vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen: privacy@cslbehring.com

Vagy a CSL jogi portálon keresztül: https://privacyinfo.csl.com/

14. JELEN NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosíthatjuk a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban bekövetkezett változások tükrözése érdekében (pl. ha új rendszereket vagy eljárásokat vezetünk be, melyek keretében új módokon dolgozzuk fel személyes adatait) vagy az itt foglalt információk tisztázása céljával. A módosításokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban végezzük.

Javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze, frissült-e az adatvédelmi nyilatkozat, de a nyilatkozat módosítása vagy a személyes adatainak feldolgozását érintő változások esetén közvetlenül is értesítjük Önt, ha ezt törvény írja elő.

UTOLJÁRA FRISSÍTVE: 2018. május

© 2018 CSL Behring